Polityka prywatności obowiązująca w sklepie internetowym www.mirafo.pl (dalej jako „Sklep”)

 1. Zasady ogólne
 1. Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową www.mirafo.pl (zwaną dalej: „Stroną Internetową”).
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba, że Użytkownik zamierza dokonać zakupu produktu albo wysłać zapytanie ofertowe. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże niepodanie danych osobowych koniecznych do realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług drogą elektroniczną może uniemożliwić zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie lub świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest „MIRAFO” MARCIN RAFALSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi, TORUŃSKA 10, 93-487 Łódź, NIP: 7290110248 / REGON: 004325420, KRS 0000005933 (zwana dalej także jako „Mirafo”)
 4. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem podanym w punkcie powyżej lub mailowo pod następującym adresem poczty elektronicznej: mirafo@mirafo.pl.
 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, a także przed utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2019.1781 z późn. zm.)
 6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe powierzone przez Użytkowników do przetwarzania przez Mirafo przetwarzane są, w zależności od celu przekazania danych, albo w związku z  wykonaniem umowy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie lub w związku z podjęciem działań na żądanie podmiotu danych osobowych,  albo na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika strony w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej.
 2. Dane osobowe, o których mowa w § 2 ustęp 1, to przede wszystkim:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Dane osobowe, przekazane przez Użytkownika przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie, dostawy zakupionych Towarów, realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz do przenoszenia danych osobowych na podstawie art. 16 – 21 RODO.
 5. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 4 należy kierować na adres email mirafo@mirafo.pl.
 1. Podstawowe Prawa Użytkownika
 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z bazy danych www.mirafo.pl poprzez zwrócenie się z tym żądaniem emailem na adres mirafo@mirafo.pl najlepiej z adresu poczty elektronicznej, który został podany w toku rejestracji. Użytkownik może także skierować swoje żądanie drogą korespondencyjną na adres Mirafo.
 2. Usunięcie danych Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku. Administrator strony www.mirafo.pl zastrzega jednak możliwość zachowania danych Użytkownika oraz odmowy ich usunięcia w takim zakresie i przez taki okres, w jakim jest to prawnie dozwolone, w szczególności w celu uregulowania zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Mirafo.
 3. Ponadto, Mirafo przechowuje dane osobowe Użytkowników tak długo, jak jest to prawnie wymagane oraz tak długo, jak ważna pozostaje zgoda danego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Podstawowe obowiązki Administratora danych
 1. „MIRAFO” MARCIN RAFALSKI SPÓŁKA JAWNA będąca administratorem danych osobowych, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników, w tym ochronie danych osobowych przed przetwarzaniem nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem, a także przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych.
 2. Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.
 1. Mechanizm cookies, adres IP
 1. Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych “cookies” – tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez „MIRAFO” za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez „MIRAFO” usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie Internetowej.
 2. „MIRAFO” wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. „MIRAFO” może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez „MIRAFO” przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
 5. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. „MIRAFO” nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
 1. Pozostałe
 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail mirafo@mirafo.pl oraz korespondencyjnie na adres Mirafo.
 2. Mirafo informuje, że organem nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownicy mogą skontaktować się z biurem Prezesa UODO pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub pod numerem infolinii 606-950-000.
 3. Polityka Prywatności zaczyna obowiązywać w dniu 15.02.2021 r. i może ulec zmianie w każdym czasie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.mirafo.pl.